5. maj 2017

59. Sočasno narašča tudi površna in ponarejena ekologija, v kateri se ohranja samozadovoljnost in brezskrbna neodgovornost. Kot je občajno v času globokih kriz, namesto odločitve za pogum, pogosto zapademo v skušnjavo, da so razmere preveč nejasne in zato za reševanje neugodne. Ob površnem opazovanju bomo morda videli zgolj najbolj očitne posledice onesnaževanja in propadanja, in se nam bo zdelo, da stanje ni tako resno, oziroma, da bo planet na tak način še dolgo časa lahko obstal. S takim izmikanjem pred odgovornostjo opravičujemo naš slog življenja, proizvodnje in potrošnje. Gre za značilno prilagajanje, po katerem človek ohranja vse samouničujoče razvade: dela se, kot da problemov ne vidi; poskuša se jim izogibati, odlaga pomembne odločitve in se obnaša, kot da se ne more nič zgoditi.

4. maj 2017

58. V nekaterih državah pri izboljšanju stanja okolja dosegajo pozitivne rezultate. Na primer očistijo reke, ki so jih desetletja onesnaževali, obnavljajo avtohtone gozdove, s pomočjo okoljskih projektov olepšajo pokrajino, gradijo skladno in okusno oblikovane zgradbe, napredujejo v pridobivanju čiste energije, in uvajajo izboljšave javnega prevoza. Njihovi dosežki secer ne rešujejo svetovnih problemov, kažejo pa na to, da je človek zmožen delati dobro. Ker je bil ustvarjen za ljubezen, se kljub mnogim omejitvam v njem še kar porajajo nagibi plemenitosti, nesebičnosti in prizadevnosti

3. maj 2017

57. Povsem lahko se zgodi, da bodo po izčrpanju nekaterih naravnih virov pod raznimi – na videz plemenitimi – pretvezami nastale razmere za nove vojne. Vojna naravim in kulturnim bogastvom vedno povzroča veliko škode, tveganje pa se še poveča, če se uporabi jedrsko in biološko orožje. "Kljub temu da mednarodni sporazumi prepovedujejo kemično, bakteriološko in biološko vojno, se po laboratorijih nadaljujejo raziskave za razvoj novih orožij, sposobnih spremeniti naravno ravnotežje." [34] Od politike zahtevamo bolj učinkovito preprečevanje in odpravljanje okoliščin, ki lahko privedejo do novih konfliktov. Žal jim za ustrezno načrtovanje manjka potrebna širina, zato jih pogosto obvladujejo finančni interesi. Kako to, da hoče nekdo ostati na oblasti in ohraniti spomin nase zaradi svojih nesposobnosti, namesto da bi bil glavni razlog spomina sposobnost uspešnega ukrepanja, ko je bilo to nujno potrebno?

1. maj 2017

56. Medtem gospodarsko močni dejavniki vztrajno opravičujejo sedanji globalni sistem, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje denarnih rent, in se ne menijo za okoliščine, še manj pa za posledice za človekovo dostojanstvo in naravo. Tu se jasno kaže tesna povezava med uničevanjem okolja, propadanjem etike in človeštva. Mnogi ljudje svojih nemoralnih dejanj ne bodo priznali, ker jim zmeda sedanjega sveta onemogoča poglabljanje v zavest, da je naš svet dejansko omejen in minljiv. Zato je danes "vse, kar je slabotno, tudi okolje, brez obrambe pred interesi pobožanstvenega trga, ki postanejo najvišje pravilo". [33]