10. apr. 2017

48. Okolje človeka in naravno okolje se slabšata vzporedno, zato se proti zmanjševanju kakovosti narave ne moremo ustrezno zoperstaviti, če se sočasno ne posvetimo vzrokom, ki so povezani s propadanjem človeka in človeške družbe. A dejstvo je, da slabšanje stanja okolja in družbe najhuje prizadene najbolj ranljive prebivalce planeta: "Vsakodnevna izkušnja in znanstvene raziskave kažejo, da posledice večine negativnih vplivov na okolje najhuje prizadenejo najrevnejše." [27] Na primer, masovno izčrpavanje ribjih zalog prizadene predvsem tiste, ki živijo od malega ribolova in nimajo alternativnega vira preživljanja. Onesnaževanje vode prizadene najrevnejše, ki si ne morejo kupovati ustekleničene vode. Višanje morske gladine ogroža obubožane priobalne prebivalce, ki nimajo možnosti za preselitev. Vpliv sedanjega neravnotežja se kaže tudi v zgodnji smrtnosti mnogih revnih, v nesporazumih, ki jih povzroča pomanjkanje virov, in številnih drugih težavah, o katerih se na globalni ravni običajno redko razpravlja. [27]

Ni komentarjev:

Objavite komentar