3. apr. 2017

46. Družbeni pojavi, ki nastajajo zaradi globalnih sprememb, so tudi vplivi tehnoloških inovacij na zaposlitve, socialna izključenost, neenaka dostopnost do energije in drugih javnih uslug, družbena razslojenost, porast nasilja in naraščanje novih oblik družbenih pritiskov, trgovina z mamili in naraščajoča poraba mamil med mladimi ter osebna zgubljenost. Vsi ti znaki kažejo, da rast zadnjih dveh stoletij ni vedno vodila v celosten napredek in izboljšanje kakovosti življenja. Nekateri od teh pojavov so hkrati odraz dejanskega propada skupnosti, v kateri se na skrit način lomijo družbene vezi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar