17. mar. 2017

38. Spomnimo se na pljuča našega planeta in bogastva biotske raznovrstnosti, na primer na Amazonijo in porečje Konga, na podzemne vode in ledenike. Vemo, da imajo vsi ti kraji za planet in za prihodnost človeštva zelo velik pomen. Biotska raznovrstnost v ekosistemih tropskih gozdov je zelo zapletena. Skoraj nemogoče jo je popolnoma spoznati. in če te gozdove požgejo ali izsekejo do tal zaradi potreb povečane proizvodnje, v nekaj letih izginejo številne vrste, območja pa se pogosto spremenijo v suho pustinjo. Ob razpravi o teh krajih je vsekakor potrebna zdrava uravnovešenost, vendar ni mogoče zanikati velikih mednarodnih gospodarskih interesov, ki lahko pod pretvezo zaščite narave, ogroža suverenost tamkajšnjih držav. Dejansko obstajajo »predlogi internacionalizacije Amazonije, ki pa služijo zgolj gospodarskim interesom mednarodnih korporacij«.[24] Zato so hvalevredna prizadevanja mednarodnih organizacij in ustanov civilne družbe, ki ljudi ozaveščajo in s pomočjo upravičene kritike vplivajo na vlade, da bi te v svojih državah izpolnjevale svojo neprenosljivo dolžnost ohranjanja okolja in naravnih virov, in ne bi popuščale skritim lokalnim ali mednarodnim koristim.

Ni komentarjev:

Objavite komentar