14. mar. 2017

35. S presojami vplivov na okolje navadno analiziramo vplive na tla, vodo in zrak. Neredko pa pri tem zanemarimo poglobljene študije sprejemljivosti za biotsko raznovrstnost – kot bi izguba populacij živali ali rastlin ne bila pomembna. Široki koridorji avtocest, plantaže, raznovrstne ograde, jezovi akumulacijskih jezer in druge obsežne zgradbe zasedajo nekdanje naravne življenjske prostore. Včasih te habitate tako razkosajo, da živalim onemogočajo svobodno gibanje in naravno preseljevanje, kar lahko za nekatere vrste pomeni izumrtje. Seveda obstajajo alternative, na primer ustvarjanje bioloških koridorjev, ki delno olajšajo posledice. A tako pozornost zasledimo le v redkih državah. Pri komercialnem izkoriščanju nekaterih vrst se bolj redko posvečamo njihovi naravni rasti in razmnoževanju, s čimer bi se izognili prevelikemu zmanjšanju in posledično neravnovesju ekosistema.

Ni komentarjev:

Objavite komentar