1. mar. 2017

30. Kakovost razpoložljive vode se nenehno znižuje. Hkrati so ponekod opazne težnje zasebnikov, da bi si kljub občutljivosti zalog te dobrine prilastili in jih podvrgli zakonitostim tržnih procesov. Ker je od vode odvisno preživetje človeka in pogoj za uveljavljanje drugih človekovih pravic, je dostop do pitne in varne vode dejansko bistvena, temeljna in univerzalna pravica. Ta svet ima do ubogih težak družbeni dolg. Ker nimajo dostopa do pitne vode, jim je kratena pravica do življenja, kar pomeni tudi zanikanje človeškega neodtujljivega dostojanstva. Ta dolg bi lahko revnim delno poravnali z večjim gospodarskim vlaganjem v preskrbo s  čisto vodo in primernim odvajanjem ali čiščenjem odpadnih voda. Kljub vsemu ugotavljamo, da ne le v razvitih državah, ampak tudi v tistih državah v razvoju, ki so bogate z vodnimi viri, voda postaja vse bolj onesnažena. Ker se ljudje očitno ne zavedajo resnosti svojega obnašanja in velike neenakosti, segajo problemi vode delno tudi na področja vzgoje in kulture.

Ni komentarjev:

Objavite komentar