24. feb. 2017

28.  Najpomembnejše vprašanje je čista pitna voda, ki je nepogrešljiva za življenje ljudi ter ohranjanje kopnih in vodnih ekosistemov. Viri sladke vode so potrebni za zdravstvo, kmetijstvo in industrijo. Doslej vode večinoma ni primanjkovalo. V zadnjem obdobju pa potrebe na mnogih območjih presegajo uravnoteženo oskrbo, kar lahko vodi v dramatične kratkoročne in dolgoročne posledice. Nekatera velika mesta, ki so odvisna od zelo velikih zalog vode, že poznajo obdobja pomanjkanja, ko voda v kritičnih trenutkih ni vedno porazdeljena nepristransko in ustrezno nadzorovano. Pomanjkanje vode predvsem vpliva na Afriko, kjer velika večina prebivalstva nima dostopa do zdrave pitne vode, ali pa je prizadeta zaradi suš, ki otežujejo pridelavo hrane. Medtem ko imajo nekatere države  bogata območja z vodo, drugje trpijo veliko pomanjkanje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar