20. feb. 2017

26. Številni, ki imajo v rokah bogastvo virov in gospodarsko ali politično moč, skrbijo predvsem za to, kako bi prikrili ali skrili posledice. Ob podnebnih spremembah si tako prizadevajo, da bi zmanjšali le nekatere od negativnih vplivov. Vendar je iz simptomov razvidno, da se bodo razmere še poslabšale, če se bomo držali dosedanjih modelov proizvodnje in potrošnje. Zato je nujno potrebno razviti načrte, po katerih bomo v prihodnjih letih močno zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida in drugih visoko onesnažujočih plinov. Na primer z nadomeščanjem fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. Dostopnost do virov čiste in obnovljive energije je po svetu dokaj majhna. Potrebno je razvijati ustrezne tehnologije za njeno shranjevanje. Nekatere države na tem področju beležijo znaten napredek, vendar so rezultati še daleč od splošne uporabe. Nekaj obetavnih investicij je znano s področja proizvodnje in transporta, kjer se porabi manj energije in surovin, in pri izgradnji ali prenovi stavb z visoko energetsko učikovitostjo. Vendar so tovrstne dobre prakse še vedno daleč od splošne uporabe.

Ni komentarjev:

Objavite komentar