16. feb. 2017

25. Podnebne spremembe so globalni problem z resnimi okoljskimi, družbenimi, gospodarskimi, prometnimi in političnimi posledicami. Človeštvu predstavljajo enega najbolj perečih izzivov. Najhujše težave bodo v prihodnjih desetletjih verjetno doživljale dežele v razvoju. Množice revnih živi na območjih, ki so še posebej prizadeta zaradi posledic globalnega segrevanja, njihova sredstva za preživljanje pa so močno odvisna od zalog naravnih virov in ekosistemskih storitev, kot so poljedelstvo, ribolov in gozdarstvo. Ti ljudje nimajo dejavnosti ali virov zaslužka, ki bi jim omogočali prilagajanje na podnebne vplive ali spopadanje s katastrofalnimi razmerami. Tudi dostop do socialnega varstva je zanje zelo omejen. Zaradi klimatskih sprememb se nekatere vrste živali in rastlin, ki se ne morejo prilagoditi, selijo v druge kraje. To pa prizadene proizvodne vire najrevnejših, ki so se posledično prisiljeni seliti kljub lastni negotovosti in  negotovosti svojih otrok. Tragično je, da narašča število migrantov, ki bežijo zaradi revščine, ki jo povzroča degradacija okolja. Mednarodne konvencije jim ne priznavajo statusa beguncev, zato ostajajo prepuščeni sami sebi in brez kakršnekoli pravne zaščite. Žal se do teh tragedij, ki se neprestano dogajajo na različnih koncih sveta, obnašamo zelo brezbrižno. Izogibanje soočenju z dramo naših bratov in sester je znak, da smo izgubili občutek odgovornosti za bližnjega, na katerem temelji vsaka civilizirana družba.

Ni komentarjev:

Objavite komentar