15. feb. 2017

24. Segrevanje hkrati vpliva tudi na kroženje ogljika. Ustvarja se začaran krog, ki dodatno slabša stanje. Predvsem vpliva na zaloge osnovnih življenjskih virov, kot so pitna voda, energija in kmetijski pridelki v toplejših regijah, kar vodi v delno propadanje biotske raznovrstnosti na planetu. Zaradi topljenja polarnega ledu in ledenikov v visokogorju grozi  nevarno uhajanje metana. Razkrajanje doslej zamrznjenih organskih snovi bi lahko še pospešilo emisijo ogljikovega dioksida. Stanje poleg tega poslabšuje še izsekavanje tropskih gozdov, ki sicer pomagajo blažiti klimatske spremembe. Onesnaževanje z ogljikovim dioksidom povečuje zakisanje oceanov in ogroža prehranske verige v morju. Če se bodo trendi nadaljevali, bi naše stoletje lahko postalo priča izjemnim podnebnim spremembam in neprimerljivemu uničenju ekosistemov  z resnimi posledicami za vse nas. Zapleteno stanje lahko povzroči na primer dviganje morske gladine, ob čemer se moramo zavedati, da četrtina svetovnega prebivalstva živi na območjih morske obale in da večina velemest leži ob morju.

Ni komentarjev:

Objavite komentar