13. feb. 2017

23. Podnebje je za vse nas skupno dobro. Ta zapleten globalni sistem je namreč povezan z vzpostavljanjem številnih pogojev, ki so za ljudi življenjsko pomembni. Med naravoslovci obstaja dokaj trdno soglasje o skrb vzbujajočem segrevanju podnebja. Čeprav posamičnih povezav med pojavi ni mogoče znanstveno povsem utemeljiti, se zdi, da je opazno in nenehno dviganje morske gladine v zadnjih desetletjih povezano s porastom števila ekstremnih vremenskih pojavov. Človeštvo mora spregledati, da je v boju proti segrevanju – ali vsaj proti človeškim vzrokom zanj – in za njegovo učinkovitost potrebno spremeniti življenjski slog proizvodnje in porabe. Res je, da obstajajo tudi drugi dejavniki (na primer dejavnost ognjenikov, spremembe zemeljske orbite in osi, sončev ciklus), a številna znanstvena raziskovanja dokazujejo, da je velik del globalnega segrevanja v zadnjih desetletjih posledica velike koncentracije toplogrednih plinov (ogljikovega dioksida, metana, dušikovih oksidov in drugih), ki se sproščajo predvsem kot posledica človeške dejavnosti. Njihova koncentracija v atmosferi preprečuje odboj sončnih žarkov, in razpršitev toplote nazaj v vesolje. Ta pojav je še posebej problematičen zaradi svetovnega razvojnega modela, v katerem je temelj energetskega sistema povečevanje porabe fosilnih goriv. Na slabe razmere dodatno vpliva tudi vse pogostejše spreminjanje namembnosti tal, predvsem krčenja gozdov za potrebe kmetijstva.

Ni komentarjev:

Objavite komentar