9. feb. 2017

22. Problemi so tesno povezani s kulturo odmetavanja, ki zadeva ljudi na obrobju družbe, in predmete, ki jih hitro spreminjamo v odpadke. Na primer, večino papirja zavržemo, namesto da bi ga reciklirali. Izogibamo se rešitvam, ki nam jih ponujajo procesi v naravnih ekosistemih: rastline sintetizirajo hranilne snovi, s katerimi se hranijo rastlinojedci; z njimi se prehranjujejo mesojedci, ki prispevajo velike količine organskih odpadkov, ti pa omogočajo rast novim generacijam rastlin. Naši industrijski sistemi pa na koncu proizvodnje in porabe niso razvili procesov, s katerimi bi odpadke in ostanke ponovno uporabili. Doslej še nismo razvili krožnega modela proizvodnje, ki bi zagotavljal trajne vire vsem sedanjim in prihodnjim rodovom tako, da bi se skrajno omejil pri uporabi neobnovljivih virov, uravnotežil njihovo izrabo, na največjo možno mero povečal izkoristek, ponovna uporaba ali ustrezna predelava. Kulturi odmetavanja, ki škoduje našemu planetu bi se uprli, če bi se s tem vprašanjem resno spoprijeli. Vendar opažamo, da v tej smeri napredujemo bolj počasi.

Ni komentarjev:

Objavite komentar