7. feb. 2017

21. Obravnavati je treba tudi onesnaževanje, ki ga v raznih okoljih povzročajo odpadki, vključno z nevarnimi. Vsako leto jih proizvedemo na stotine milijonov ton in mnogi so biološko nerazgradljivi. Gre za odpadke iz gospodinjstev, trgovin in gradbišč pa tudi za medicinske, elektronske in industrijske ostanke, od katerih so nekateri lahko strupeni ali radioaktivni. Zdi se, da se naš dom, planet Zemlja, vse bolj spreminja v velikansko odlagališče smeti. Ponekod po svetu se starejši ljudje z nostalgijo spominjajo lepot nekdanje pokrajine, ki jo danes prekrivajo smeti. Industrijski odpadki in kemični proizvodi, ki se uporabljajo v mestih in v kmetijstvu, se kopičijo v telesih prebivalcev, ki živijo v njihovi okolici. Akumulacija strupov lahko poteka tudi v primerih, ko je  raven strupene snovi sicer nizka. Težave žal pogosto začnemo reševati šele takrat, ko je človekovo zdravje že nepovratno prizadeto.

Ni komentarjev:

Objavite komentar