6. feb. 2017

20. Nekaterim vrstam onesnaževanja smo ljudje neprestano izpostavljeni. Zračni polutanti povzročajo širok spekter tveganja za človekovo zdravje, še posebno najbolj revnih, med katerimi povzročajo na milijone prezgodnjih smrti. Ljudje na primer zbolijo zaradi vdihovanja prevelikih količin dima, ki se  sprošča iz goriv ob kuhanju ali ogrevanju. Vsi smo prizadeti zaradi onesnaženja, ki ga povzročajo promet, industrija, izpusti, ki prispevajo k zakisanju zemlje in vode, gnojil, insekticidov, fungicidov in drugih agrokemičnih proizvodov. Tehnologija sama sebe v želji po velikem dobičku prikazuje kot edino rešiteljico težav. V resnici pa se ni sposobna soočiti s skrivnostjo mreže odnosov med stvarmi. Z reševanjem ene težave tako večkrat povzroči druge.

Ni komentarjev:

Objavite komentar