12. jan. 2017

8. Patriarh Bartolomej govori predvsem o nuji, da se vsak kesa za svoja dejanja, ki uničujejo planet. Ker namreč "vsak od nas okolju povzroča drobne rane", smo vsi poklicani, da priznamo "svoj manjši ali večji vpliv na prispevek k razobličenju in uničevanju stvarstva". [14] Svoja močna in trdna stališča pogosto ponavlja ter nas spodbuja in vabi, naj priznamo grehe proti stvarstvu: "... ker ljudje uničujemo biotsko raznovrstnost božjega stvarstva; ker ljudje s prispevkom k podnebnim spremembam zmanjšujemo celovitost zemlje; ker ljudje nenadzorovano izsekavamo njene naravne gozdove in uničujemo njena mokrišča; ker ljudje onesnažujemo vodo, prst in zrak. Vse to so grehi." [15] Zato je "zločin proti naravi tudi zločin proti nam samim in greh proti Bogu". [16]

Ni komentarjev:

Objavite komentar