9. jan. 2017

6. Tudi moj predhodnik Benedikt XVI. je ponovil vabilo k "odpravljanju strukturnih razlogov neustreznega delovanja svetovnega gospodarstva in k spremembam vzorcev rasti, ki na sedanji način očitno ne morejo zagotavljati spoštovanja okolja." [10] Spomnil je, da sveta ne bi smeli presojati tako, da ločeno obravnavamo posamenze vidike, je je»knjiga narave ena in nedeljiva« ter obsega okolje, življenje, spolnost, družino, družbene odnose in druge vidike. Skratka, »degradacija narave je očitno tesno povezana s kulturo, ki oblikuje človeško sožitje«.[11] Papež Benedikt XVI. je pozval k priznanju, da je naravno okolje zelo prizadeto prav zaradi našega neodgovornega ravnanja. Tudi družbeno okolje je prizadeto. Razlog za oboje je v jedru isto zlo, in sicer prepričanost, da neizpodbitnih resnic, ki bi vodile naše življenje, ni, zato je človeška svoboda neomejena. Pozabili smo, da "človek ni samo svoboda, ki samega sebe ustvarjala. Človek ni sam svoj stvarnik, in čeprav ima duha in voljo, je hkrati tudi narava." [12] Z očetovsko skrbjo nas je Benedikt spodbudil, naj priznamo, da je stvarstvo prizadeto "kadar smo mi sami zadnja instanca, ko si vse prilaščamo in vse dobrine uporabljamo zgolj zase. Uničevanje stvarstva se začene takrat, ko nad seboj ne priznavamo nobene oblasti več, ampak vidimo le še sami sebe." [13]

Ni komentarjev:

Objavite komentar