6. jan. 2017

5. Tema je močno zaposlovala sv. Janeza Pavla II. V svoji prvi okrožnici je opozoril, da »človek razen priložnosti za hitro potrošništvo v naravnem okolju ne vidi nobenega drugega pomena". [4] Na osnovi te ugotovitve je pozval k celoviti ekološki spreobrnitvi. [5] Poudaril je , da si »premalo prizadevamo za ohranitev moralnega stanja prvinske humane ekologije«. [6] Uničevanje človekovega okolja ni resen problem le zato, ker je Bog zemljo zaupal človeku, pač pa tudi zato, ker je človeško življenje kot takšno dar, ki ga moramo varovati pred vsakršnim razvrednotenjem. Za ozdravljenje in uravnoteženje našega sveta bomo tako morali temeljito spremeniti »način življenja, vzorce pridelave in porabe ter utečene strukture moči, ki danes obvladujejo družbo. [7] Pravi človeški razvoj ima moralni značaj in temelji na celovitem spoštovanju človeka kot osebe, hkrati pa mora upoštevati naravni svet, in "naravo vsakega bitja in njegovo vzajemno povezanost v urejen sistem".[8] Zato se morajo človekove sposobnosti ob spreminjanju svarnega sveta prilagoditi prvotni Božji zamisli.

Ni komentarjev:

Objavite komentar