4. jan. 2017

3. Pred več kot petdesetimi leti je svetu grozila jedrska kriza. Sv. papež Janez XXIII. je takrat napisal okrožnico, v kateri se ni le zavzel proti vojni, ampak je svetu ponudil mirovni predlog. S svojim sporočilom Mir na zemlji (Pacem in terris) je k miru pozval ves »katoliški svet« in »vse ljudi dobre volje«. Danes, ko opažamo globalno slabšanje stanja okolja, želim nagovoriti vsakega človeka, ki živi na tem planetu. V apostolski spodbudi Veselje evangelija (Gaudium evangelii) sem pisal vsem članom Cerkve in jih spodbujal k misijonskim reformam, ki jih moramo izvesti. V tej okrožnici pa si z vsemi ljudmi želim stopiti v dialog o našem skupnem domu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar