26. jan. 2017

16. Čeprav je v vsakem poglavju snov obravnavana na svoj način, hkrati na novo osvetli tudi pomembnejša vprašanja iz prejšnjih, zlasti osrednje teme, ki jih okrožnica obravnava. Te pa so: neposredna globoka povezanost med ubogimi in ranljivostjo planeta; prepričanje, da je vse v svetu medsebojno povezano; kritika novih paradigm in oblik moči, ki izhajajo iz tehnologije; poziv k iskanju drugačnega razumevanja ekonomije in razvoja; lastna vrednost vsakega bitja; človeški smisel ekologije; nujnost iskrenegaa in poštenefa dogovarjanja; resna odgovornost mednarodne in lokalne politike; kultura odmetavanja in predlog novega življenjskega sloga. Te teme in vprašanja ne bodo nikoli izčrpana ali dokončno rešena, ampak se bodo znova in znova pojavljala in krepila.

Ni komentarjev:

Objavite komentar