24. jan. 2017

15. Pričakujem, da bo ta okrožnica, ki jo vključujem v družbeni nauk Cerkve, prispevala k ozaveščanju o nujnosti izzivov, ki nas zadevajo. Začel bom s kratkim pregledom različnih pogledov na sedanjo ekološko krizo. Povzetki rezultatov najboljših dostopnih izsledkov sedanjih znanstvenih raziskav nam bodo neposredna podlaga, za etični in duhovni razmislek, ki bo sledil. Nadaljeval bom z nekaterimi principi, ki izhajajo iz skupnega judo krščanskega izročila. S tem želim pokazati na našo povezanost v prizadevanjih za okolje. Nadalje bom skušal odkriti korenine sedanjih razmer, vendar ne le s prikazom posledic, ampak predvsem z iskanjem najglobljih vzrokov. S pomočjo te analize se bomo približali ekologiji, ki bo večplastno povezala človekovo edinstveno vlogo v tem svetu in njegov odnos do stvarnosti, ki ga obdaja. V luči teh zaključlov bom nadaljeval z nekaterimi konkretnimi usmeritvami za dialog in delovanje, ki naj bi zadevale vsakogar izmed nas in vplivale na mednarodno politiko. Ker se zavedam, da nobena sprememba ni možna brez motivacije in vzgoje, bom na koncu pokazal nekaj smernic za človekov razvoj, ki izhajajo iz navdihov in zakladov krščanske duhovne izkušnje.

Ni komentarjev:

Objavite komentar