18. jan. 2017

12. Sv. Frančišek nas v zvestobi Božji besedi vabi, naj naravo spoznavamo kot čudovito knjigo, po kateri nam Bog govori o svoji neskončni lepoti in dobroti: "Zakaj iz velikosti in lepote ustvarjenih reči moremo s primerjanjem motriti njihovega Stvarnika" (Mdr 13,5). "Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih: njegovo večno mogočnost in božanskost" (Rim 1,20). Na osnovi teh misli je sv. Frančišek svoje brate naprosil, naj del zemlje na samostanskem vrtu vedno ostane neobdelan, da bo na njem rastlo divje rastlinje, ki bi ga lahko vsi občudovali in tako svoje misli dvigali k Bogu, stvarniku take lepote. [21] Svet je mnogo več kot le reševanje problemov. Je radostna skrivnost, ki se ji predajamo v veseli hvaležnosti.

Ni komentarjev:

Objavite komentar